Crimson Daggers — Art forum
Go Go Go ! - Printable Version

+- Crimson Daggers — Art forum (//crimsondaggers.com/forum)
+-- Forum: PERSONAL ARTWORK (//crimsondaggers.com/forum/forum-9.html)
+--- Forum: SKETCHBOOKS (//crimsondaggers.com/forum/forum-10.html)
+--- Thread: Go Go Go ! (/thread-6070.html)Go Go Go ! - Bart - 01-30-2015

My last drawings and paintongs:
[Image: VRCDss6.jpg]
[Image: nIO7JzM.jpg]

[Image: VRCDss6.jpg]
[Image: ZVDxWjS.jpg]
[Image: CPzktm4.jpg]
[Image: Qi9YSz2.jpg]
[Image: 50ysqrt.jpg]
[Image: vyiKDUo.jpg]
[Image: xte6ssl.jpg]
[Image: 6UGFhim.jpg]
[Image: 3bmsT5M.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 09-29-2015

My last figures study, gestures..

[Image: 53e4mHV.jpg]
[Image: H9H0moA.jpg]
[Image: FMiDOUp.jpg]
[Image: 1oPZeet.jpg]
[Image: 5ALowrc.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 09-29-2015

[Image: iMScwHX.jpg]
[Image: 8piWqT2.jpg]
[Image: 2VKf8Kj.jpg]
[Image: ctnpwmD.jpg]
[Image: vP2DbGb.jpg]
[Image: Ka0Qz4b.jpg]
[Image: zzLOT4K.jpg]
[Image: jZar3gr.jpg]
[Image: APBhzrH.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 08-08-2016

[Image: YvwdHy5.jpg]
[Image: XFYqnWu.jpg]
[Image: 8s6cbcV.jpg]
[Image: 5YvufHo.jpg]
[Image: dgaZWf6.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 08-12-2016

[Image: 6obAgZw.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 08-13-2016

[Image: JjeT15z.jpg]


RE: Go Go Go ! - Bart - 08-29-2016

[Image: Srog3z3.jpg][Image: P1i2omf.jpg]